Podmínky účasti na skupinových kurzech

 1. Účast na kurzu
  Účast na kurzu je dobrovolná. Účastník je v průběhu celého kurzu za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního rozhodnutí. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu skupinového kurzu vystaven fyzickému zatížení. Kurz není náhradou za lékařskou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením kurzu informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na kurzu informoval svého ošetřujícího lékaře. 

 2. Kurzovné
  Kurzovné se za kurz platí předem do stanoveného datumu lektorem. Cena 2200 Kč je za 10 lekcí trvajících každá 55 minut. Zaplacením kurzovného si rezervuje účastník místo po dobu průběhu kurzu, na který se přihlásil. Kurz má systematický koncept, a tak není možné si objednat jen jednotlivé hodiny, ani se přihlásit později. Kurz je brán jako jeden celek. V případě, že se účastník kurzu z jakéhokoliv důvodu nedostavil na hodinu, peníze se za tuto hodinu nevrací. Po dohodě je možné nahradit pouze 3 zameškané hodiny v jiném termínu (tj. v nejbližším možném termínu s jinou skupinou), ale POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE VOLNÉ MÍSTO A POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ S LEKTOREM KURZU. Neabsolvované hodiny se nepřevádí do dalších sérií kurzů. Náhrada může být uskutečněna pouze v rámci série kurzu, na který se účastník přihlásil. V případě odhlášení se z již probíhajícího kurzu z jakéhokoliv důvodu nelze kurzovné vrátit.

 3. Termíny kurzů
  V případě přerušení kurzu vyšší mocí, např. z důvodu nařízení vlády či nemoci lektora, budou lekce nahrazeny v nejbližším možném termínu, jak to situace dovolí. Lektor si vyhrazuje právo také na změnu termínu z důvodu účasti na školení a na jiném obdobném vzdělávání, zdokonalování znalostí týkajících se skupinových kurzů metody SPS. 

 4. Záznamy, studijní materiály
  Svojí přihláškou na kurz vyjadřuje účastník svolení ke zhotovení obrazového či zvukového záznamu v průběhu výuky ke studijním účelům lektora.