Pokročilí

Pokročilí

Navazující kurz na mírně pokročilé. Cílem této úrovně je naučit se využívat cviky při pohybu a začlenit je do běžného života - chůze, běh, tanec, práce, sport, ...praktické cvičení. Postupně se zvyšuje rychlost cvičení. Osvojují se návyky držení těla. Důraz na automatické zapojení cviků do pohybu v mírném svižném tempu. Cvičí se s větším rozpětím pohybu dolních a horních končetin. Cvičenci jsou neustále kontrolováni pro správné provedení cviků.