Přihláška do skupinových kurzů

*Podmínky účasti na kurzu

**Vyplněním osobních údajů a odesláním této přihlášky souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů a zařazením do databáze zájemců vedenou fyzickou osobou Ivetou Švadlenovou, IČO 490 35 100, tel. 724 379 507, e-mail: recepce@zdravi-a-regenerace.cz . Iveta Švadlenová se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušným ustanovením zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.